برای دریافت آزمون‌های زبان انگلیسی لطفاً با شماره تلفن 88808585 یا 88935894 تماس حاصل فرمایید.