سايتهاي مرتبط با روان شناسي
آدرس شرح عنوان
لينك اين سايت منابعي را در خصوص پژوهش ، درمان و كتب مورد نياز متخصصان ارايه مي كند. همچنين در آن سئوال و جوابهايي در خصوص درمان مطرح شده است موسسه درمان و پژوهش شناختي بك Beck Institute for Cognitive Therapy and Research
لينك در اين سايت امكان دسترسي به اطلاعات عمومي در خصوص رفتار درماني شناختي CBT وجود دارد.علاوه بر آن اطلاعاتي در خصوص آموزش و كارگاههاي آموزشي CBT در چندين موسسه دانشگاهي ارايه شده و نيز معرفي كتاب براي متخصصان و افراد غير متخصص صورت گرفته است آكادمي شناخت درماني The Academy of Cognitive Therapy
لينك راهنماي واژه‌نامه‌هاو لغتنامه‌ها در زمينه روانشناسي راهنماي لغتنامه ها : كجا مي‌توانيد روانشناسي را بيابيد
لينك جامعه روانشناسي شخصيت و روانشناسي اجتماعي (SPSP)
لينك خواندنيها و طرحها ، ابزار و ارتباطات (links ) ، پروژه هاي گروهي ـ 2000، پروژه هاي شخصي 2000 و .... روانشناسي اجتماعي فضاي ارتباطي ( cyberspace )
لينك تحقيقات در زمينه روانشناسي شناختي ، دانشگاه كاليفرنيا ، برنامه هاي دكترا در روانشناسي شناختي ، تحقيقات و آموزش روانشناسي شناختي درUCR
لينك بهداشت رواني
لينك مدارك در زمينه روانشناسي شامل چكيده ، متن و ... همراه با ارجاعات اسنادي مدارك روانشناسي ‌ on line (وب جهاني ) دانشگاهي بن
لينك اطلاعات مربوط به آزمون ها و ارزيابی روانشناسی شامل : يافته ها ، بدست آمده های آزمون های روانی ، استانداردهای آزمون و نيز راهنمايی های ديگر و ارتباط با سايت های ديگری که در اين زمينه فعال هستند ارزيابی و آزمون انجمن روانشناسی آمريکا (APA)
لينك طراحي و ساخت تجهيزات آزمايشگاهي و كلينيكي روان شناسي، روان پزشكي و توانبخشي ... موسسه تحقيقات علوم رفتاري، شناختي سينا
لينك وب سایت تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی


دانشگاه هاي ايران
دانشکده علوم پزشکی زاهدان دانشگاه کاشان دانشگاه خواجه نصير الدين طوسی دانشگاه اراک
دانشکده علوم پزشکی زاهدان دانشگاه گيلان دانشگاه زنجان دانشگاه اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی شيراز دانشگاه مازندران دانشگاه سمنان دانشگاه امير کبير
دانشکده علوم پزشکی گيلان دانشگاه يزد دانشگاه سيستان و بلوچستان دانشگاه الزهرا
دانشگاه آزاد(تهران شمال) دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه شاهرود دانشگاه امام صادق
دانشگاه آزاد (تهران جنوب) دانشگاه صنعتی شريف دانشگاه شهيد چمران دانشگاه بوعلی سينا همدان
دانشگاه آزاد (تهران مرکز ) دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه شيراز دانشگاه پيام نور
دانشگاه علوم پزشکی تبريز دانشگاه علامه طباطبايی دانشگاه تبريز
دانشکده علوم پزشکی زنجان دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه تهران